Sirje 26.07.2018 13:55 (10 kuud tagasi)

Kui Te leiate, et kohtutäitur nõuab Teilt kohtutäituri tasu sisse alusetult (kas nõuetekohase tasuotsuse puudumise või nõude rahuldamise vms asjaolu tõttu), on Teil võimalik esitada kohtusse hagi sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks täitemenetluse seaduse (TMS) § 221 lg 1 alusel. Kohtutäituri tasu alusetu sissenõudmise korral esitatakse sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi kohtutäituri kui täituritasu sissenõudja vastu (vt ka nt RKL 3-2-1-88-09, p 13). Hagi tuleb TMS § 11 lg 1 p 5 ja lg 2 tulenevalt esitada maakohtule, mille tööpiirkonnas täitemenetlus toimub. Sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi võib esitada kuni täitemenetluse lõpuni.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.