Miiamillamanda 22.09.2018 05:17 (8 kuud tagasi)

Inkassofirma: Käesolevaga teatame Teile, et vastavalt Julianus Inkasso OÜ ja Krediidipank Finants AS (edaspidi nimetatud Kreeditor) vahel sõlmitud lepingule nr x volitas kreeditor 7.12.2015 Teie ja Kreeditori vahelistest tehingutest tulenevat varalist nõuet koos kõrvalnõuetega sisse nõudma Julianus Inkasso OÜ. Vastavalt Julianus Inkasso OÜ ja AS Krediidipank Finants vahel sõlmitud lepingu nr x lisale nr y võlgnevus on tasutud ja menetlus lõpetatud. Julianus Inkasso OÜ ei oma 10.07.2017 seisuga .... vastu pretensioone vastavalt eeltoodud lepingu lisale. Ja Coop: Tere! 26. november 2015 on Coop Finants AS (endine Krediidipank Finants AS) lepingu võlgnevuse tõttu üles öelnud ning edastanud kogu nõude menetlemiseks Julianus Inkasso OÜ-le. Jaanuaris 2016 olete sõlminud inkassoga maksekokkuleppe, mille kohaselt pidite tasuma igakuiseid osamakseid summas 150 eurot. Viimane makse laekus Julianuse arvele juulis 2017 ning Julianus inkasso andis Teile teada, et Julianus Inkasso OÜ ei oma Teie vastu pretensioone jättes Teid aga teavitamata, et kohustused viiviste osas tuleb tasuda otse Coop Finants AS-le. Vastavalt Võlaõigusseaduse § 113 (1) võib võlausaldaja rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda võlgnikult viivitusintressi (viivis), arvates kohustuse sissenõutavaks muutumisest kuni kohase täitmiseni. Käesolevaga teavitan Teid, et Teie võlgnevus Coop Finants AS (endine Krediidipank Finants AS) ees on 20.02.2018 seisuga veel 214.84 eurot, mis koosneb põhinõudele lisandunud viivistest perioodil 26.11.2015-05.06.2017. Ja mida siis arvata? Võlg anti justkui täies mahus inkassole üle ja justkui ikka ei antud ka?

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.