Reelika 22.09.2018 22:50 (1 aasta tagasi)

Viivis on teatavasti kõrvalnõue. Inkassosse läks 7.12.2015 ja võlausaldaja kirjutas "KOOS KÕRVALNÕUETEGA sisse nõudma Julianus Inkasso OÜ", inkasso ütleski, et TASUTUD. Et kõrvalnõuded annan inkassosse ja siis ise pean paralleelselt sellega veel mingit eraldi viivise arvestust? Teiseks VÕS § 415 lg 2 - Kui tarbija on teinud tarbijakrediidilepingu alusel makse, millest ei piisa kõigi sissenõutavaks muutunud kohustuste täitmiseks, arvestatakse makse: 1) esimeses järjekorras võla sissenõudmiseks tehtud kulude katteks; 2) teises järjekorras võlgnetava põhisumma katteks. Seega kõigepealt saab tasutuks viivis, järgmisena põhiosa. Kuidas seega saab üldse olla võimalik olukord, kus põhiosa on makstud, aga viivis veel ei ole?

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.