Reelika 25.09.2018 20:48 (8 kuud tagasi)

Karistusregistri seadus § 24. Registrisse kantud karistusandmete kustutamise tähtajad (1) Karistusandmed kustutatakse registrist ja kantakse üle arhiivi, kui: 1) väärteo eest mõistetud või määratud rahatrahvi tasumisest, aresti kandmisest, üldkasuliku töö sooritamisest või põhikaristusena juhtimisõiguse äravõtmisest on möödunud üks aasta; 2) maksukorralduse seaduses või maksuseaduses sätestatud väärteo eest mõistetud või määratud rahatrahvi tasumisest või aresti täitmisest on möödunud kaks aastat; 3) psühhiaatrilise sundravi lõpetamisest on möödunud kaks aastat; 4) sõltuvusravi kohaldamise lõpetamisest on möödunud kaks aastat; 5) kuriteo eest mõistetud rahalise karistuse otsuse täitmisest on möödunud kolm aastat; 6) tähtajalisest vangistusest või rahalisest karistusest tingimisi vabastamise korral määratud katseaja lõppemisest on möödunud kolm aastat; 7) üldkasuliku töö sooritamisest on möödunud kolm aastat; 8) alla viieaastase vangistuse ärakandmisest on möödunud viis aastat; 9) viie- kuni kahekümneaastase vangistuse ärakandmisest on möödunud kümme aastat; 10) üle kahekümneaastase vangistuse ärakandmisest on möödunud viisteist aastat; 11) otsuse täitmine on aegunud vastavalt karistusseadustiku §-le 82; 12) isik on surnud; 13) juriidiline isik on lõppenud.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.