Reelika 4.10.2018 21:00 (7 kuud tagasi)

TLS § 91 lg 2 alusel olnuks õigus saada hüvitist. Peab olema tegemist tööandjapoolse kohustuste olulise rikkumisega. TLS § 91 lg 2 - Töötaja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda tööandjapoolse kohustuse olulise rikkumise tõttu, eelkõige kui: 1) tööandja on kohelnud töötajat ebaväärikalt või ähvardanud sellega või lubanud seda teha kaastöötajatel või kolmandatel isikutel; 2) tööandja on oluliselt viivitanud töötasu maksmisega; 3) töö jätkamine on seotud reaalse ohuga töötaja elule, tervisele, kõlbelisusele või heale nimele. JA TLS § 100 lg 4 - Kui töötaja ütleb töölepingu erakorraliselt üles põhjusel, et tööandja on lepingut oluliselt rikkunud, maksab tööandja töötajale hüvitist töötaja kolme kuu keskmise töötasu ulatuses. //Ehk siis tööleping on lõpetatud valedel alustel, TLS § 91 lg 1 asemel pidanuks olema TLS § 91 lg 2 p 1 ja oleks ka hüvitise õigus.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.