Reelika 4.10.2018 21:00 (2 kuud tagasi)

TLS § 91 lg 2 alusel olnuks õigus saada hüvitist. Peab olema tegemist tööandjapoolse kohustuste olulise rikkumisega. TLS § 91 lg 2 - Töötaja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda tööandjapoolse kohustuse olulise rikkumise tõttu, eelkõige kui: 1) tööandja on kohelnud töötajat ebaväärikalt või ähvardanud sellega või lubanud seda teha kaastöötajatel või kolmandatel isikutel; 2) tööandja on oluliselt viivitanud töötasu maksmisega; 3) töö jätkamine on seotud reaalse ohuga töötaja elule, tervisele, kõlbelisusele või heale nimele. JA TLS § 100 lg 4 - Kui töötaja ütleb töölepingu erakorraliselt üles põhjusel, et tööandja on lepingut oluliselt rikkunud, maksab tööandja töötajale hüvitist töötaja kolme kuu keskmise töötasu ulatuses. //Ehk siis tööleping on lõpetatud valedel alustel, TLS § 91 lg 1 asemel pidanuks olema TLS § 91 lg 2 p 1 ja oleks ka hüvitise õigus.

lisa kommentaar

Aadressi avalikult ei näidata. Täida juhul, kui soovid teavitusi uutest kommentaaridest antud teema piires.

 
 __  _   ___   ______   _____  
| || | ||  / _ \\ |   \\ | ___|| 
| '--' || / //\ \\ | -- // | ||__  
| .--. || | ___ ||| -- \\ | ||__  
|_|| |_|| |_|| |_|||______// |_____|| 
`-` `-` `-`  `-` `------`  `-----` 
                    

Kirjuta siia ülaltoodud tähed.