A 24.10.2018 04:53 (5 kuud tagasi)

Stsenaariumid üks ja kaks on täiesti võimalikud. Võla kohtutäiturile täitmiseks edastamine ei võta võlausaldajalt õigust nõuda sama võlga ise või inkasso abil. Stsenaarium 3 võib olla tõenäoline, kuid ei ole õiguspärane. Kuna nõude kohta on olemas kohtuotsus, millega on nõuet vähendatud, saab ka täitemenetluse väliselt nõuda üksnes allesjäänut nõuet. Muide sissenõudjaks on ja jääb alati võlausaldaja, kelle kasuks nõue kohtuotsusega on välja mõistetud. Kohtutäitur üksnes sundtäidab jõustunud kohtuotsust ning inkassol ei ole õiguseid rohkem kui võlausaldajal endal.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.