A 31.10.2018 06:55 (5 kuud tagasi)

PärS §96 lg 1 järgi pärimislepinguga ei või kitsendada pärandaja õigust vallata, kasutada ja käsutada oma vara ning lg 2 järgi lepingujärgne pärija või annakusaaja ei omanda pärimislepingu alusel pärandaja eluajal õigusi pärandaja varale. Seega ei anna ka pärimisleping alust seada pärandvarale mingit keelumärget ning hoolimata pärimislepingust on pärandajal õigus oma vara enne surma võõrandada kolmandale isikule.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.