A 8.11.2018 07:11 (5 kuud tagasi)

Siin on kolm võimalikku lahendusviisi: 1. Oodata ära aegumine, mis saabub enne 01.03.2011 kohtutäiturile edastatud nõuete puhul 01.03.2021, hilisemate asjade puhul 10 aasta möödudes nõude täitmisele pööramisest ning seejärel esitada kohtule hagi sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks; 2. Taotleda läbi kohtu võlgade ümberkujundamist (ajatamist, vähendamist); 3. Esitada kohtule pankrotiavaldus koos avaldusega kohustustest vabastamise menetluse alustamiseks pankrotimenetluse lõppedes

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.