Reelika 6.01.2019 12:50 (8 kuud tagasi)

Hagi esitamisest - TMS § 221, täitemenetluse lõpetamisest - TMS § 48 lg 4 - Kohtutäitur lõpetab täitemenetluse kohtulahendi esitamisel, millega täitmisele võetud täitedokument või kohustus see viivitamata täita on tühistatud või sundtäitmine on tunnistatud lubamatuks või on määratud sundtäitmise lõpetamine..

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.