Reelika 7.01.2019 13:10 (8 kuud tagasi)

TLS § 43 lg 1 - Eeldatakse, et töötaja töötab 40 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul (täistööaeg), kui tööandja ja töötaja ei ole kokku leppinud lühemas tööajas (osaline tööaeg). Siit võib välja lugeda, et võib vaid tööaega lühendada (osaliseks tööajaks). Lühemas kokku lepitud ei ole, järelikult on ainumõeldav variant - täistööaeg. Lisaks on Tööinspektsioon kommenteerinud seda nii: "Samas ei saa ühes töölepingus kokku leppida rohkemas kui täiskoormuses.// Kui ühes asutuses sõlmitakse töötajaga kaks töölepingut, mis kokku ületavad täiskoormusel tehtava töö, siis võib tegemist olla varjatud töö- ja puhkeaja rikkumistega. Töö- ja puhkeaja korralduse eest vastutab tööandja, mistõttu kahe töölepingu sõlmimine üle täiskoormisega ühe töötajaga tingib olukorra, kus rikkumise eest vastutab tööandja. Seetõttu ei saa üks asutus ühe töötajaga sõlmida kahte töölepingut, mis kokku ületavad täiskoormusel tehtava töö." (Allikas: https://www.rmp.ee/toooigus/jurist/suurema-koormusega-tootamine-kui-taistooaeg-2017-10-11). Seega EI TOHI.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.