Reelika 11.01.2019 17:10 (1 aasta tagasi)

Aegub siis kui tähtaeg kukub. Väärtteotrahvid aeguvad 4 aastaga, lepingutest tulenevad nõuded 10 aastaga..Kui väärtteotrahvi osas lõpetab täitur ise täitemenetluse (kui aegus), siis lepingutest tulenevate nõuete puhul (mis on aegunud), lõpetab täitemenetluse kohtulahend, millega sundtäitmine on tunnistatud lubamatuks.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.