A 21.02.2019 13:29 (1 aasta tagasi)

IKS § 10 lg 2 p 3 kohaselt ei ole andmete kogumine ja edastamine lubatud ka juhul, kui see kahjustaks ülemäära andmesubjekti õigusi või vabadusi. Eelmise IKS tõlgendamisel on AKI asunud seisukohale, et aegunud nõuete puhul on maksehäire avaldamine lubatud maksimaalselt 13 aastat arvates nõude sissenõutavaks muutumisest. Kuna uus IKS võimaldab lõppenud maksehäireid avaldada veel 5 aasta jooksul kohustuse rikkumise lõppemisest (varasema 3 asemel), siis juhul kui kohaldada samasugust tõlgendust ka uue IKS rakendamisel, oleks aegunud võlgade avaldamine lubatud 15 aasta jooksul arvates nõude sissenõutavaks muutumisest. Kui võla tasumist kohtu kaudu võib nõuda reeglina 3 aasta jooksul, peale mida on võlgnikul õigus tugineda aegumisele, ei tundu maksehäire avaldamine 15 aasta jooksul nagu eriti põhjendatud, kuna see kahjustab andmesubjekti õiguseid ülemääraselt ning siin võiks kaaluda nõude esitamist maksehäireregistri pidajale Creditinfo Eesti AS-le maksehäire kustutamiseks IKS § 25 lg 3 alusel. https://www.creditinfo.ee/maksehaireregister/pretensioonide-lahendamine/ Kui Creditinfo sellest keeldub, siis saab edasi pöörduda juba andmekaitseinspektsiooni või kohtusse (IKS § 25 lg 6, lg 7).

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.