A 21.02.2019 14:06 (1 kuu tagasi)

IKS § 10 lg 2 p-s 2 nimetatud õigusrikkumise all mõeldakse ikka süütegu, s.o andmeid väärteo või kuriteo toimepanemise kohta. Juhul kui Creditinfosse ja AKI-sse pöördumine ei ole tulemust andnud, siis ei olegi maksehäire kustutamiseks enam mingit muud võimalust, kui taotleda seda läbi kohtu ning tugineda saaks siis üksnes andmesubjekti õiguste ja vabaduste kahjustamise ülemäärasusele. Otsest keeldu aegunud võlgnevuste avaldamiseks ega maksimaalset tähtaega selleks ei sätesta ka uus IKS ning kuna varasema IKS kohaldamisel Riigikohtu poolt antud tõlgenduse järgi on andmesubjekti huve ülemäära kahjustav andmete avaldamine enam kui 13 aasta vältel, s.o maksimaalne aegumistähtaeg 10 aastat + IKS-st tulenev 3 aastat (https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-3-1-70-11), siis kuna nüüd uue IKS-ga on senist 3-aastast tähtaega pikendatud 5 aastani (varem kehtis 5 aastat üksnes pankadele), siis saabki sellest tuletada, et nüüd võib aegunud nõudeid avaldada varasema 13 aasta asemel 15 aastat.

lisa kommentaar

Aadressi avalikult ei näidata. Täida juhul, kui soovid teavitusi uutest kommentaaridest antud teema piires.

 
 _ __  __  __  ______  _____  
 | |/ // \ \\/ // /_____// | ___|| 
 | ' //  \ ` //  `____ `  | ||__  
 | . \\   | ||  /___//  | ||__  
 |_|\_\\  |_||  `__ `   |_____|| 
 `-` --`  `-`'  /_//   `-----` 
          `-`        

Kirjuta siia ülaltoodud tähed.