A 22.02.2019 10:01 (5 kuud tagasi)

TMS § 132 lg-t 1.2 on vahepeal muudetud ning alla miinimumpalga (hetkel 540 eurot), jääva sissetuleku puhul võib kinni pidada kuni 20% summast, mis ületab Statistikaameti avaldatavat arvestuslikku elatusmiinimumi (hetkel 215,44 eurot). Seega kui võlgnik saab miinimumpalka, siis ülalpeetavate puudumisel võib sellest kinni pidada 64,91 eurot (540-215,44)x20% Kui sissetulek on üle miinimumpalga või võlgnikul on ülalpeetavaid või täitmisel on elatise nõue, siis on arvestus teistsugune.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.