A 22.02.2019 11:15 (3 kuud tagasi)

140 eurot oli varasemalt toimetulekupiir, peale seadusemuudatust hakati arvestama arvestusliku elatusmiinimumiga, mis eelmisel aastal oli 2017 andmete põhjal 207,23 ja sel aastal 2018 andmete põhjal 215,44 http://andmebaas.stat.ee/Index.aspx?lang=et&DataSetCode=LE27 Kui arestimise akt oli saadetud 12.01.2018, oli selles toodud juhis juba algusest peale vale, kuna juba alates 10.06.2018 arvestatakse arestitava summa arvutamisel toimetulekupiiri asemel arvestusliku elatusmiinimumiga. Kuna aga peale arestimisakti saamist on muutunud nii miinimumpalk kui arvestuslik elatusmiinimum, tuleks taotleda kohtutäiturilt arestimisakti muutmist vastavalt TMS §-le 134: (1) Kui muutuvad tingimused, millest lähtudes on arvestatud sissetuleku osa, millele ei saa sissenõuet pöörata, muudab kohtutäitur arestimisakti võlgniku või sissenõudja avalduse alusel. (2) Võlgniku suhtes kohustatud kolmas isik võib kuni muudetud akti kättetoimetamiseni täita kohustuse varasema akti järgi.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.