Reelika 24.04.2019 05:21 (8 kuud tagasi)

Vastavalt VÕS § 299 lg 2 p 3-le tuleb üüri tõstmine ära põhjendada ja ära näidata vastav arvestus. Turuhinnaga vastavusse viimine ei ole põhjendus. Sellisele järeldusele on jõudnud Riigikohus oma 28.02.2018 lahendis 2-16-10710, kus kirjutab järgmist: "Maakohus leidis oma otsuses, et kuna kostja tõstis üüri selliselt, et see oli kooskõlas turuhinnaga, siis oli üüri tõstmine kehtiv. Ringkonnakohus nõustus maakohtuga, märkides, et põhjendus, et üüri tõstetakse tulenevalt turuolukorrast, on piisav selleks, et üüri uue suuruse põhjendamise nõude (VÕS § 299 lg 2 p 3) saaks lugeda järgituks. Kolleegium sellega ei nõustu ja leiab, et VÕS § 299 lg 2 p-s 3 sätestatud nõue ei ole täidetud, kui üürileandja märgib teates üüri tõstmise põhjusena üksnes seda, et uus üür on kooskõlas turuhinnaga. " (p 12).

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.