Reelika 26.04.2019 19:24 (8 kuud tagasi)

Sissenõudja on see, kellele oled võlgu, kohtutäitur on nii öelda lihtsalt vahendaja seal vahel. Müük saab toimuma enampakkumisel. Sissenõude pööramine varale ei tähenda ilmtingimata müüki, vaid võib tähendada ka aresti. Rohkem asjast saad lugeda Täitemenetluse seadustikust 8 peatükk 3. jagu (alates § 150), TMS leitav siit https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019015?leiaKehtiv

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.