MR. X. 11.08.2019 14:47 (3 kuud tagasi)

Julgeks pakkuda, et sellisel juhul muutub maksekäsu kiirmenetlus TsMS § 486 lg 1 p 2 toodud eeldustel hagimenetluseks: § 486. Kiirmenetluse muutumine hagimenetluseks (1) Makseettepaneku koostanud kohus jätkab asja menetlemist hagimenetluses või annab asja hagimenetluses menetlemiseks üle maksekäsu kiirmenetluse avalduses nimetatud kohtule või poolte ühises taotluses nimetatud kohtule, kui: 2) makseettepanekut ei ole õnnestunud võlgnikule mõistliku aja jooksul kätte toimetada ja seda ei saa avalikult kätte toimetada ning avaldaja ei ole sõnaselgelt väljendanud soovi vastuväite esitamise korral menetlus lõpetada. Tagaseljaotsust MK kiirmenetluses ei tehta. Maksekäsk on tegelikult hoopistükkis kohtumäärus.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.