Palua 7.09.2019 19:09 (8 kuud tagasi)

Abieluvararegustri seadus: (1) Abieluvararegister on riiklik register, kuhu kantakse abieluvaralepingus toodud ning seaduses sätestatud juhtudel varalised õigused. Abieluvararegistri eesmärk on võimaldada saada kolmandatel isikutel teavet abikaasadevahelise varasuhte ning sellest tulenevate õiguste ja kohustuste kohta. Kui abieluvararegistris puuduvad andmed abikaasade kohta, siis eeldatakse, et abikaasade varalistele suhetele kohaldatakse varaühisuse varasuhet. Abieluvararegister on avalik ja igaüks pääseb ligi. Abieluvaraleping peab olema kantud abieluvararegistrisse mitte kinnistusraamatusse. Seega ei näe põhjust, miks peaks abieluvaraleping olema õigustühine, kui see kantud abieluvararegistrisse. Või te mõtlete, et Mees ja Naine abielus, abielu ajal soetatud kinnistu, mis kinnisturegistri andmeil mehe oma, kuid hiljem sõlmitud abieluvaraleping, kus määratud see Naise lahusvaraks? Kuid kinnistusraamatus endiselt omanikuks Mees (ehk siis kanne jäi muutmata)?

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.