Ellu 6.09.2019 15:40 (11 paeva tagasi)

Akti vorm on kättesaadav Riigi Teatajas, kus on lüngad ainult kuupäevale ning sõnastatu erinevates lahtrites, et lünkadele peab märkima kuupäeva. Määruse on välja andnud ministeerium, kes on kehtestanud ka vormi, millest saab järeldada, et määruses sõna "aeg" all on minister mõelnud kuupäeva. Seega võib olla akti politsei poolt märgitud ainult kuupäev. Kellaaega ei panda oletatavasti, sest seadusandja on relvaseaduses märkinud, et kui relvaluba lõppeb vms, siis on isik kohustatud need hiljemalt loa kehtivuse viimasel tööpäeval või kehtetuks tunnistamise või kehtivuse peatamise otsuse teatavakstegemisele järgneval tööpäeval üle andma politseile. Seega on arvestus tööpevades. Link: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1291/2201/8005/L8.pdf#

lisa kommentaar

Aadressi avalikult ei näidata. Täida juhul, kui soovid teavitusi uutest kommentaaridest antud teema piires.

 
 _____   _____  __  __  _____  
 / ____|| | ___|| \ \\/ // | ___|| 
/ //---`' | ||__   \  //  | ||__  
\ \\___  | ||__   / . \\  | ||__  
 \_____|| |_____|| /_//\_\\ |_____|| 
 `----`  `-----`  `-` --` `-----` 
                    

Kirjuta siia ülaltoodud tähed.