Reelika 8.12.2019 18:18 (9 kuud tagasi)

Iseenesest see kusjuures aegubki - tähtaja möödudes. Ütleb sedasama ju ka TsÜS, et "Õigus nõuda teiselt isikult teo tegemist või sellest hoidumist (nõue) AEGUB seaduses sätestatud TÄHTAJA JOOKSUL". Teiseks mõistetakse valesti seda, et "Võlgnik peab ise nõudma aegumise kohaldamist". Miskipärast arvatakse ühiskonnas, et kõik peaks nüüd ummisjalu kohtusse tormama omi võlgu aegunuks kuulutama laskma, et ega enne ju ei aegugi:)) Tegelikult on ju sellega mõeldud seda, et kohtus peab inimene ennast ise kaitsma ja esitama oma nõudmised. Meil teatavasti on võrdlev kohtumenetlus..Ja loomulikult kui kostja ise kohtuprotsessis aegumisele ei tugine, viiiviste vähendamist ei nõua vms, siis kohus seda omaalgatuslikult ei hakka kohaldama. Siis ta lihtsalt mõistabki juba aegunud nõude välja..mõistabki koos nende ülemäära suurte viivistega jne. Loomulikult, see ju elementaarne, et kohtus tuleb enda eest seista ja kõik vastuväited ka esitada - seda ei tee keegi sinu eest. Selles võtmes see "peab ise nõudma aegumise kohaldamist" ongi. Mitte aga nii nagu enamus kaldub arvama. Kolmandaks sa ei lähe kohtusse mitte võlga aegunuks tunnistama (tuvastushagi) vaid sa lähed kohtusse nõudma maksehäirete eemaldamist (või mingit kahjunõuet sellega seoses) ja selle sama kaasuse raames lahendatakse ära ka see aegumise küsimus.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.