Reelika 9.12.2019 16:32 (2 kuud tagasi)

Ei räägi ma midagi iseendale vastu. Mõistabki aegunud võla välja kui võlgnik sellele ise ei tugine. Tegelikult on nii ja naa - olen näinud nii kohtuotsuseid, kus kohus on jätnud aegunud nõude menetlusse võtmast kui ka selliseid, kus on võetud ja aegunud võlg ka tagaseljaotsusega välja mõistetud. Tegelikult aegunud võlgnevuse nõudmine ka kohtuväliselt on lubamatu, juba hakkab ka sellekohane praktika vaikselt tekkima. No näiteks tarbijavaidluste komisjoni otsuses 28-1/18-007736-011 on kirjas järgmised read: “Komisjon märgib lisaks, et nõustub kauplejaga, et aegunud nõue on VÕS § 4 lg 2 p 4 mõistes mittetäielik kohustus, kuid ei nõustu kauplejaga selles, et kaupleja võib selle täitmist nõuda. VÕS § 4 lg 1 kohaselt mittetäielik on kohustus, mille võlgnik võib täita, kuid mille täitmist ei saa võlausaldaja temalt nõuda. Aegumine annab võlgnikule kestva vastuväite täitmisest keeldumiseks. Komisjoni hinnangul on pärast põhjendatud aegumise vastuväite saamist hea usus põhimõttega vastuolus nõude võlausaldaja poolt sissenõudmise jätkamine. " Mis puudutab seda kohtusse minemist, siis loomulikult minnakse kohtusse kui su mingeid õigusi rikutakse jne..aga sa ei lähe lihtsalt tuvastama nõude aegumist (ainult). Aegumine tuvastatakse selle õiguste rikkumise käigus. Sellist asja ei saa olla, et esmalt esitan hagi aegumise tuvastamiseks ja kui saan jah vastuse, siis hakkan omi järgmisi õigusi nõudma.. Kusjuures ka täitemenetluses aegub tegelikult tähtaja möödumisel...aga täitemenetlus ise tähtaja möödumisel ei lõppe. Selleks peabki võlgnik kohtult taotlema, et kohus tunnistaks sundtäitmise lubamatuks, kuna nõue on aegunud...

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.