Pärimisseadus 26.11.2019 15:14 (2 kuud tagasi)

§ 131. Pärandaja matuse kulud (1) Pärija kannab pärandaja matuse kulud, arvestades tavasid ning pärandi suurust. Kui pärandvarast ei piisa pärandaja matuse kuludeks, kannab pärija need kulud oma arvel. (2) Iga pärija kannab pärandaja matuse kulud võrdeliselt oma pärandiosa suurusega, kui testamendist või pärimislepingust ei tulene teisiti. (3) Pärandaja võib testamendis või pärimislepingus määrata, kes tema matuse kulud kannab. Kui pärija või annakusaaja pärandvarast või annakust ei jätku pärandaja matuse kuludeks, kannavad teised pärijad pärandiosa või annakut ületavad matusekulud võrdeliselt oma pärandiosa suurusega.

lisa kommentaar

Aadressi avalikult ei näidata. Täida juhul, kui soovid teavitusi uutest kommentaaridest antud teema piires.

 
 _____  _  _   _ __  _  _  
 |__ // | || | || | |/ // | || | || 
  / //  | || | || | ' // | || | || 
 / //__ | \\_/ || | . \\ | \\_/ || 
 /_____|| \____//  |_|\_\\ \____// 
 `-----`  `---`  `-` --`  `---`  
                    

Kirjuta siia ülaltoodud tähed.