uno 23.02.2020 09:25 (3 kuud tagasi)

Kuigi tavapäraselt aeguvad tehingust tulenevad nõuded 3-aasta jooksul, on Riigikohus siinkohal aluseks võtnud aegumistähtaja, mis kohaldub kohustuste tahtliku rikkumise puhul (10-aastat), mis võrdsustatakse piltlikult öeldes kohustuse rikkumise lõpuga. Sellele lisandub veel analoogselt IKS § 11 lg 7 p-ga 4 sätestatud 3-aastane tähtaeg. Seega on Riigikohus sedastanud, et 10-aastase aegumistähtaja (TsÜS § 146 lg 4) ning lisaks analoogiast IKS § 11 lg 7 p-ga 4 tuleneva kolmeaastase tähtaja möödumisel on andmete edasine edastamine andmesubjekti õigustatud huve üldjuhul ülemäära kahjustav, sest lepinguliste kohustuste rikkumine ei ole isiku usaldusväärsust sedavõrd kauakestvalt negatiivselt iseloomustav asjaolu (RKTKo 3-3-1-70-11, p 22). Siinkohal on oluline täpsustada, et alates 15.01.2019 kehtib Eestis uus IKS, mille kohaselt ( IKS § 10 lg 2 p-ga 5) tohib maksehäire lahendatud staatuses kuvada kuni 5 aastat ehk kokku võib maksehäiret avalikustada 10+5 aastat. selline vastus inkassost siis. Kuigi kuna nad läksid alles nüüd kohtusse selle asjaga, siis ei saa õelda, et maksmata jätmine oleks olnud tahtlik. on olnud eelnevaid kirjavahetusi, kus olen vastanud, et ei tunnista nõuet, põõrduge kohtusse.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.