Reelika 8.04.2020 03:58 (1 kuu tagasi)

Põõrdumist ei keela keegi loomulikult, aga..on ju ka Riigikohus (2-17-18531/37) öelnud: Olukorras, kus hagejal ei ole tuvastusnõuete esitamiseks tuvastushuvi TsMS § 368 lg 1 mõttes, tuleb tuvastusnõuded jätta TsMS § 371 lg 2 p 2 alusel menetlusse võtmata või menetlusse võetud nõuded TsMS § 423 lg 2 p 2 alusel läbi vaatamata (Riigikohtu 3. mai 2016. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-20-16, p 24). Kuna tuvastushagi, mille esitamiseks hagejal ei ole õiguslikku huvi, ei saa TsMS § 368 lg 1 kohaselt rahuldada, on menetlusökonoomia põhimõttega kooskõlas juhised, mille kohaselt tuleks alama astme kohtul kaaluda hagi menetlusse võtmata või läbi vaatamata jätmise võimalust. (p 19)

lisa kommentaar

Aadressi avalikult ei näidata. Täida juhul, kui soovid teavitusi uutest kommentaaridest antud teema piires.

 
 _ _   ___   _ __   ___  
 | \| ||  / _ \\  | |/ //  / _ \\ 
 | ' || | / \ || | ' //  | / \ || 
 | . || | \_/ || | . \\  | \_/ || 
 |_|\_||  \___//  |_|\_\\  \___// 
 `-` -`  `---`  `-` --`  `---`  
                   

Kirjuta siia ülaltoodud tähed.