Reet 19.06.2020 07:11 (19 paeva tagasi)

Ma ei soovi olla tähenärija, aga miks eksitada inimest mõistetega ja ei võta suvalisetest kohtadest. Tal on ju mure. Teiseks, ka raha on vara. Ja veel, küsimuse püstitajal oli küsimus võlast panga ees, aga siis ei pruugi täitedokumendiks olla kohtulahend, vaid leping. Lepingu kohaselt on tavaliselt laenusaajal kohustus tasuda laenuandjale üheaegselt lepingust tulenevaid erinevaid summasid ning siis arvestatakse makstuks esimeses järjekorras võlgnevuses oleva lepingu sissenõudmise kulud, seejärel viivis, trahvid, muud tasud ja seejärel tähtajaks tasumata intressid vastavalt nende ajalisele järjekorrale alates varasematest võlgnevusest ja seejärel tähtajaks tasumata laenusumma. Sellisel juhul, kui täitmisele esitatud nõue on võlgniku poolt tasutud, küsib täitur sissenõudjalt, palju on viiviseid kogunenud ja kas sissenõudja soovib neid nõuda. Kui sissenõudja soovib ja esialgne kohtutäituri põhitasu ei vasta sissenõudmisele kuuluvale summale, st nõue on suurenenud ja selliselt nõudelt on täituril õigus saada suuremat tasu, siis täitur muudab otsusega tasu suurust ja loomulikult teavitab nõude ja tasu suurenemisest võlgnikku.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.