marelle 15.06.2020 16:00 (16 paeva tagasi)

tehke mulle selgeks kuidas saab sellisest seaduse punktist välja lugeda et selle kande kustutamiseks on vaja pärijate nõusolekut. isik on surnud aastakülmneid ... mina saan aru nii, et kui tahaks seda kustutamist teha aasta jooksul isiku surmast, siis on vajalik pärija nõusolek ning juhul kui märkus on sisse kantud, siis piisab surma tõendamisest ja sel juhul pärija nõusolekut vaja ei ole, kuid see kõik kehtib ikka selle sama aasta jooksul tehtava toimingu kohta. mulle tundub et minu puhul nõutakse pärija nõusolekut ainult selle pärast, et ei ole seda märkust tehtud. kuid ma ei soovinud kannet kustutada mitte aasta jooksul vaid tunduvalt hiljem. praegu. KRS § 49.4 lg 1 kohaselt õigust, mis on piiratud õigustatud isiku elueaga ja mille korral on võimalikud tema kasuks tehtavate soorituste võlgnevused, võib aasta jooksul õigustatud isiku surmast või surnukstunnistamisest arvates kustutada ainult tema pärija nõusolekul. Sama sätte lg-st 3 tulenevalt käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõusolek pole vajalik, kui kinnistusregistrisse on kantud märkus, et õiguse kustutamiseks piisab õigustatud isiku surma tõendamisest.

lisa kommentaar

Aadressi avalikult ei näidata. Täida juhul, kui soovid teavitusi uutest kommentaaridest antud teema piires.

 
 ______   ______  __  _  _  _  
|   \\ /_  _// | || | || | || | || 
| -- //  -| ||- | '--' || | || | || 
| -- \\  _| ||_ | .--. || | \\_/ || 
|______// /_____// |_|| |_|| \____// 
`------`  `-----` `-` `-`  `---`  
                    

Kirjuta siia ülaltoodud tähed.