Küsiv 22.06.2020 06:08 (3 kuud tagasi)

On KrtS § 45 küll vajalik, aga ühtlasi ka mõttetu, kuna selle nullib ära juhatuse õigus otsustada (Juhatus võib keelduda teabe andmisest ja dokumentide esitamisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju teise korteriomaniku või kolmanda isiku õigustatud huvidele.) See on aga lõpmatu õigustusega põhjendus. Vastandlik on ka õigus keelduda nö pahatahtliku huvi vältimiseks, aga samas anda võimalus KORTO kaudu seda saada. Kas ühine majandamise kulude ja tulude info on ainult juhatuse ainuõigus , mis võib seda igasugustel motiividel teostada, aga liikmetele info seadusega keelatud. Näiteks ka rahapesu, liikmete raha väärkasutamine jnejne. Jah, on võimalus advokaadi abil kohtu poole pöörduda, aga see ei ole hea egatoo rahu mõlemale poolele. Suhted on siis veelgi enam sassis, mida antud seadus on lõikega soosib..

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.