8.09.2020 06:44 (1 kuu tagasi)

Pralle puhul tuleb kõigepealt kutsuda politsei. Las panevad kirja mis seal toimus. Seejärel teist korda. Kokku kutsuda KÜ üldkoosolek, kus päevakorras punkt: korter 11 korteriomandi võõrandamise nõude esitamine. Korteriomandi- ja korteriühistuseadus. § 32. Korteriomandi võõrandamise nõude esitamine (1) Kui korteriomanik on korduvalt rikkunud oma kohustusi teise korteriomaniku või korteriühistu suhtes ja kui korteriomanikud ei pea enam võimalikuks tema kuulumist korteriomanike hulka, võivad nad nõuda, et ta oma korteriomandi võõrandab. (2) Võõrandamisnõude võib eelkõige esitada, kui korteriomanik: 1) on korduvalt jätnud täitmata käesoleva seaduse §-s 31 sätestatud kohustused; 2) on vähemalt kuue kuu majandamiskulude tasumisega viivitanud üle kolme kuu või 3) häirib oma tegevusega oluliselt teiste korteriomandite teostamist. (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõude esitamise üle otsustavad korteriomanikud häälteenamuse alusel. (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõude esitamist ei saa korteriomanike kokkuleppega välistada ega piirata. (5) Kui kinnisomand on jagatud kaheks korteriomandiks, võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõude esitada üks korteriomanik teise vastu.

lisa kommentaar

Aadressi avalikult ei näidata. Täida juhul, kui soovid teavitusi uutest kommentaaridest antud teema piires.

 
 _  _   ___   __  _  _  _  
| | | ||  / _ \\ | || | || | || | || 
| |/\| || | / \ || | '--' || | || | || 
| /\ || | \_/ || | .--. || | \\_/ || 
|_// \_||  \___// |_|| |_|| \____// 
`-`  `-`  `---`  `-` `-`  `---`  
                    

Kirjuta siia ülaltoodud tähed.