22.10.2020 08:12 (2 kuud tagasi)

Ei ole seadustes aega kirjas. Avariiremondi puhul tuleb teavitada juhatust ja kui see vedu ei võta, siis ise lasta asi korda teha ja KÜ-lt raha nõuda, kui avarii oli seotud maja üldosaga (ühine torustik, katus vmt). Korteriomandi- ja korteriühistuseadus. § 24. Juhatus (1) Juhatus on korteriühistu juhtorgan, kes esindab ja juhib korteriühistut. Korteriühistu juhatusele kohaldatakse lisaks käesolevas seaduses sätestatule mittetulundusühingute seaduse § 26 lõikes 2 ning §-des 27–29 ja 32 mittetulundusühingu juhatuse kohta sätestatut. § 37. Kaasomandi eseme säilitamiseks vajalikud toimingud (1) Korteriomanikul on õigus teha kaasomandi eseme säilitamiseks vajalikke toiminguid teiste korteriomanike ja korteriühistu nõusolekuta ning ta võib nõuda korteriühistult vajalike kulutuste hüvitamist. (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud toimingute tegemise võib otsustada ka korteriühistu juhatus, kui viivitamine tekitaks kaasomandi esemele olulist kahju.

lisa kommentaar

Aadressi avalikult ei näidata. Täida juhul, kui soovid teavitusi uutest kommentaaridest antud teema piires.

 
  _____  __  __  ______  _____  
 / ___// \ \\/ // /_  _// | ___|| 
 \___ \\  \ ` //  `-| |,-  | ||__  
 /  //  | ||   | ||  | ||__  
 /____//   |_||   |_||  |_____|| 
`-----`   `-`'   `-`'  `-----` 
                    

Kirjuta siia ülaltoodud tähed.