J. 12.11.2020 08:53 (2 kuud tagasi)

§ 2. Kommertspandi ulatus (1) Kommertspant ulatub äriühingu kogu vallasvarale või füüsilisest isikust ettevõtja majandustegevusega seotud vallasvarale. Kommertspandi võib seada välismaa äriühingu Eesti filiaali vallasvarale. (2) Kommertspant ulatub kogu koormatavale varale, mis kuulub ettevõtjale pandikande tegemise ajal, samuti varale, mille ettevõtja omandab pärast pandikande tegemist. (3) Kommertspant ei ulatu: 1) kassas või krediidiasutuses olevale rahale, ettevõtjale kuuluvatele osadele, aktsiatele, investeerimisfondi osakutele, osamaksule ühistus ja osalusele teistes ühingutes, võlakirjadele ja teistele tavakäibeks määratud võladokumentidele ning muudele väärtpaberitele; 2) varale, millele saab seada teist liiki registerpandi või asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 132 lõikes 2 nimetatud pandi või millele ulatub kinnisasjale enne või pärast kommertspandi seadmist seatud hüpoteek või millele on seatud käsipant; 3) varale, millele ei saa vastavalt seadusele pöörata sissenõuet.

lisa kommentaar

Aadressi avalikult ei näidata. Täida juhul, kui soovid teavitusi uutest kommentaaridest antud teema piires.

 
 _____   _____  _  _  __  __ 
 / ___|| | ___|| | \ / || \ \\/ // 
| // __  | ||__  | \/ ||  \ ` // 
| \\_\ || | ||__  | . . ||  | ||  
 \____//  |_____|| |_|\/|_||  |_||  
 `---`  `-----` `-` `-`   `-`'  
                    

Kirjuta siia ülaltoodud tähed.