vilmar 14.12.2020 07:29 (2 kuud tagasi)

Kasuta tervet mõistus- kas tuleks koostada akt? No loomulikult tuleks! Loomulikult tuleks sinna kirja panna pretensioonid. Kuidas muidu saaksid midagi nõuda või mitte nõuda? Loomulikult peaks üürnik maksma kuni üürilepingu lõppemiseni üüri nii nagu kokku lepitud. Vaid siis, kui ta seda ei tee, on sinul üürileandja õigus need summad pidada kinni tagatisrahast. Keegi aga ei keela tehagi üürnikuga akt/kokkulepe - üürilepingu lõppedes jätab üürnik korterisse sellised isiklikud asjad, mis loetakse valduse üelandmisest üürileandjale kuuluvaks. Või isegi lisada, kuna üürnik ise neid ja neid asju ära ei vii, peab ta üürileandjale maksma kompensatsiooniks summa x, mis katab üürileandja kulud nende asjade utiliseerimise eest (a la kolatakso hinnakirjas saad ju summa). Paned kirja, korteris vaat selline ja selline üürniku tekitatud kahjustus. Üürnik kokkuleppel seda kahjustust ise ei likvideeri, maksab hoopiski üürileandjale komepensatsiooniks summa x, et üürileandja ise korraldaks selle kahjustuse likvideerimise. Ja loomulikult võib ju alati ett kokku leppida, et vaat sellist summat üüri, sellist x summat üürniku poolt üürileandjale makstavad kompensatsiooni ta eraldi üürileandjale ei maksa, vaid lepime kokku, et need summad tasutakse tagatisraha arvelt. Kokkuvõttes, kas üürileandja peab veel mingi summa tagatisrahast üürnikule tagastama. Või kokkuvõtteks, kõik on tasaarvestatud ja üürnikul ja üürileandjal teineteise suhtes mingeid üürilepingust tulenevaid nõudmisi pole.

lisa kommentaar

Aadressi avalikult ei näidata. Täida juhul, kui soovid teavitusi uutest kommentaaridest antud teema piires.

 
      _____   ____   ______ 
  ___  | ___|| | _ \\  /_  _// 
  /  || | ||__  | |_| ||  -| ||- 
 | [] || | ||__  | . //  _| ||_ 
  \__ || |_____|| |_|\_\\  /_____// 
  -|_|| `-----`  `-` --`  `-----` 
   `-`                

Kirjuta siia ülaltoodud tähed.