Reelika 25.12.2020 23:08 (2 kuud tagasi)

§ 325. Elu- ja äriruumi üürilepingu ülesütlemise vorm (1) Üürileandja ja üürnik võivad elu- või äriruumi üürilepingu üles öelda ülesütlemisavaldusega, mis on kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. (2) Üürileandja ülesütlemisavalduses peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed: 1) üüritud asi; 2) lepingu lõppemise päev; 3) ülesütlemise alus; 4) eluruumi üürilepingu ülesütlemise puhul ülesütlemise vaidlustamise kord ja tähtaeg. (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–4 sätestatud nõuetele mittevastav ülesütlemine on tühine.

lisa kommentaar

Aadressi avalikult ei näidata. Täida juhul, kui soovid teavitusi uutest kommentaaridest antud teema piires.

 
 _ _  __  __  ______  ______ 
 | \| || \ \\/ // /_  _// /_  _// 
 | ' ||  \ ` //   | ||   -| ||- 
 | . ||  | ||   _| ||   _| ||_ 
 |_|\_||  |_||  /__//   /_____// 
 `-` -`   `-`'  `--`   `-----` 
                    

Kirjuta siia ülaltoodud tähed.