Reelika 31.01.2021 09:21 (30 paeva tagasi)

Riigikohtu 16. detsembri 2013. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-141-13, p 29: „Täitedokumendi tagasivõtmiseks" viidatud sätte tähenduses tuleb lugeda eelkõige TMS § 48 lg 1 p 1 järgset täitemenetluse lõpetamist sissenõudja avalduse alusel. Sel juhul ei loeta aegumist samuti katkenuks ja aegumist arvestatakse täitedokumendist tuleneva nõude sissenõutavaks muutumise ajast. Nii välditakse korduva täitemenetluse algatamisega aegumise ebamõistlikult pikaks venitamist.

lisa kommentaar

Aadressi avalikult ei näidata. Täida juhul, kui soovid teavitusi uutest kommentaaridest antud teema piires.

 
 __  _   ___   _  _   ______ 
| || | ||  / _ \\ | || | || /_  _// 
| '--' || / //\ \\ | || | ||  -| ||- 
| .--. || | ___ ||| \\_/ ||  _| ||_ 
|_|| |_|| |_|| |_|| \____//  /_____// 
`-` `-` `-`  `-`  `---`  `-----` 
                    

Kirjuta siia ülaltoodud tähed.