jyfe 9.12.2021 09:20 (8 kuud tagasi)

Seadus annab mootorsõiduki eest vastutavale isikule õiguse vaidlustada trahviteade 30 päeva jooksul alates trahviteate kättetoimetamisest, st sama tähtaja jooksul, mis on antud hoiatustrahvi tasumiseks, enne kui see sundtäitmisele pööratakse. Vastutaval isikul on kaks seadusest tulenevat alust trahviteate vaidlustamiseks: sõiduk või selle numbrimärk on varastatud või hävinud ning sellest on enne trahviteates märgitud teo toimepanemise aega teatatud pädevale ametiasutusele; esines õigusvastasust välistav asjaolu ja see on dokumentaalselt tõendatav. Mõlemal juhul tuleb vaidlustusele lisada dokumentaalsed tõendid. Nii et kuidas su isa tõendab (dokumentaalselt), et ta tegi seda kogemata ja ei pannud tähele? Ja kust sa võtad, et see trahv seda juba arvesse ei võta?

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.