jyfe 9.12.2021 09:20 (1 kuu tagasi)

Seadus annab mootorsõiduki eest vastutavale isikule õiguse vaidlustada trahviteade 30 päeva jooksul alates trahviteate kättetoimetamisest, st sama tähtaja jooksul, mis on antud hoiatustrahvi tasumiseks, enne kui see sundtäitmisele pööratakse. Vastutaval isikul on kaks seadusest tulenevat alust trahviteate vaidlustamiseks: sõiduk või selle numbrimärk on varastatud või hävinud ning sellest on enne trahviteates märgitud teo toimepanemise aega teatatud pädevale ametiasutusele; esines õigusvastasust välistav asjaolu ja see on dokumentaalselt tõendatav. Mõlemal juhul tuleb vaidlustusele lisada dokumentaalsed tõendid. Nii et kuidas su isa tõendab (dokumentaalselt), et ta tegi seda kogemata ja ei pannud tähele? Ja kust sa võtad, et see trahv seda juba arvesse ei võta?

lisa kommentaar

Aadressi avalikult ei näidata. Täida juhul, kui soovid teavitusi uutest kommentaaridest antud teema piires.

 
  _____   ___   _  _  _  _  
 / ___//  / _ \\ | | | || | || | || 
 \___ \\ / //\ \\ | |/\| || | || | || 
 /  // | ___ ||| /\ || | \\_/ || 
 /____// |_|| |_|||_// \_|| \____// 
`-----`  `-`  `-` `-`  `-`  `---`  
                    

Kirjuta siia ülaltoodud tähed.