daza 16.12.2021 18:06 (1 kuu tagasi)

Tere. Kui kaasomandit kokkuleppel lõpetada ei õnnestu, kaasomanikul on aga soov seda teha, tuleb hagiavaldusega pöörduda kohtusse. Asjaõigusseadus § 76 lg 1 kohaselt on kaasomanikul õigus igal ajal nõuda kaasomandi lõpetamist ja § 77 lg 2 kohaselt, juhul kui kaasomanikud ei saavuta kokkulepet kaasomandis oleva asja jagamise viisi suhtes, otsustab kohus hageja nõudel kas jagada asi kaasomanike vahel reaalosades, anda asi ühele või mitmele kaasomanikule, pannes neile kohustuse maksta teistele kaasomanikele välja nende osad rahas, või müüa asi avalikul või kaasomanike vahelisel enampakkumisel ning saadud raha jagada kaasomanike vahel vastavalt nende osa suurusele. Loomulikult võite oma osa kaasomandis müüa, kui keegi on nõus seda vastuvõetava hinna eest ostma.

lisa kommentaar

Aadressi avalikult ei näidata. Täida juhul, kui soovid teavitusi uutest kommentaaridest antud teema piires.

 
 _ _   ______  ______   ___  
 | \| || /_  _// |   \\  / _ \\ 
 | ' ||  -| ||- | -- // | / \ || 
 | . ||  _| ||_ | -- \\ | \_/ || 
 |_|\_|| /_____// |______//  \___// 
 `-` -`  `-----` `------`  `---`  
                    

Kirjuta siia ülaltoodud tähed.