soha 22.12.2021 14:15 (1 kuu tagasi)

Teil on õigus algatada Teid esindanud või kaitsnud advokaadi suhtes aukohtumenetlus. Aukohtumenetluse algatamiseks võib aukohtu või juhatuse poole pöörduda huvitatud isik. Taotlus aukohtumenetluse algatamiseks tuleb esitada kuue kuu jooksul, arvates päevast, mil kaebuse esitaja sai teada või oleks pidanud teada saama taotluse aluseks olevatest asjaoludest. Aukohus algatab aukohtumenetluse huvitatud isiku, enda või advokatuuri organi algatusel, kui advokaadi tegevuses ilmnevad distsiplinaarsüüteo tunnused. Aukohtumenetluse algatamise otsustab aukohus kahe kuu jooksul, alates päevast, mil ta saab teada distsiplinaarsüüteo tunnustest. Advokaadi ja advokaadibüroo tegevust sätestavate õigusaktide või kutse-eetika nõuete eiramise eest võib aukohus määrata advokatuuri liikmele distsiplinaarkaristuse, kui distsiplinaarsüütegu ei ole aukohtumenetluse algatamise ajaks aegunud. Kui aukohus määrab advokaadile distsiplinaarkaristuse, siis on Teil võimalus nõuda tekitatud kahju hüvitamist. Õigusteenust osutades tekitatud kahju eest vastutavad advokaadibüroo pidaja ja advokaat solidaarselt. Kokkulepe, mis välistab advokaadibüroo pidaja või advokaadi vastutuse tahtluse või raske hooletusega tekitatud kahju eest, on tühine. Esmalt võiksite siiski pöörduda Teid tsiviilasjas esindanud või kriminaalasjas või väärteoasjas Teid kaitsnud advokaadi poole ja teha ettepaneku tekitatud kahju heastamiseks.

lisa kommentaar

Aadressi avalikult ei näidata. Täida juhul, kui soovid teavitusi uutest kommentaaridest antud teema piires.

 
__  __  __  __  ______  ______ 
\ \\ / // \ \\/ // /_  _// /_  _// 
 \ \/ //  \ ` //   | ||   -| ||- 
 \ //   | ||   _| ||   _| ||_ 
  \//    |_||  /__//   /_____// 
  `    `-`'  `--`   `-----` 
                    

Kirjuta siia ülaltoodud tähed.