vopi 28.12.2021 15:59 (28 paeva tagasi)

Tere. Ehitusseadustiku alusel on vaja kohaliku omavalitsuse kirjalikku nõusolekut, kui püstitatakse detailplaneeringu koostamise kohustusega aladel maa-ala piiramiseks piirdeaedu, mille ehitamiseks on vajalikud kaevetööd. Juhul kui keegi soovib püstitada mingi ehitise või rajatise, peab ta lisaks ehitusseadustikule ja kohaliku omavalitsuse ehitusmäärusele silmas pidama asjaõigusseaduse naabrusõiguste sätted. AÕS § 144 kohaselt on kinnisasja omanikul õigus nõuda, et naaberkinnisasjale ei püstitataks sellist rajatist, mille suhtes on alust eeldada, et see tekitab keelatud mõjutuse tema kinnisasjale. Kui tunnete, et aia kõrgus ja tekkiva rajatise kaugus teie majast ei ole teile sobiv, tuleb pöörduda planeeringu kinnitaja poole ja esitada vaie. Sama kehtib ka p 2 puhul.

lisa kommentaar

Aadressi avalikult ei näidata. Täida juhul, kui soovid teavitusi uutest kommentaaridest antud teema piires.

 
 _____   ______  _____   ______ 
| __ \\  /_  _// / ___|| /_  _// 
| | \ ||  -| ||- | // __   -| ||- 
| |__/ ||  _| ||_ | \\_\ ||  _| ||_ 
|_____//  /_____// \____//  /_____// 
 -----`  `-----`  `---`  `-----` 
                    

Kirjuta siia ülaltoodud tähed.