J. 7.01.2022 10:47 (7 kuud tagasi)

Kas sa mõtled seda punkti? --- 8. TLS § 69 lõige 7 näeb ette isikute ringi, kellel on õigus nõuda põhipuhkust endale sobivalajal. Töötajad peavad oma soovi puhkuse kasutamise osas avaldama puhkuse ajakava koostamisel, v.a juhud, mil puhkuse soovist teavitamine ei ole veel ajakava koostamisel võimalik. Näiteks ei tea töötaja veel ajakava tegemisel oma rasedusest. Juhul kui töötaja oli teadlik oma õigusest nõuda põhipuhkust endale sobival ajal, kuid ei teavitanud oma soovist tööandjat ajakava koostamisel, kehtib ajakavas kokkulepitu. Ajakavas kokkulepitut saab muuta poolte kokkuleppel. --- Selles punktis ei ole küll öeldud, et töötaja võib oma õigust kasutada kalendriaasta lõpuni peale seda kui laps on ületanud soodustust andva vanusepiiri. Pigem öeldakse hoopis seda, et kui töötaja ei teavita tööandjat oma soovist puhkuste ajakava koostamise ajal, siis kaotab ta õiguse seda kasutada, sest ajakava on siduv mõlemale poolele.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.