J. 14.03.2022 13:11 (3 kuud tagasi)

Kui vahepeal ei ole aegumine mingil põhjusel peatunud, siis aegub nõue 14.06. Samas ei muuda see nädal aega ka enam midagi, kui teil sel ajal just mingeid laekumisi ei ole, millelt saaks kinnipidamisi teostada. TsÜS § 159 (1) Jõustunud kohtulahendiga tunnustatud nõude või muust täitedokumendist tuleneva nõude täitmise aegumine katkeb ja algab uuesti täitedokumendi esimest korda täitmiseks esitamisega. Lisan veel, et avalduse läbivaatamise ajal kinnipeetuid summasid ei tohi täitur sissenõudjale edasi kanda ja peab need võlgnikule tagastama, kui avaldus rahuldatakse. (Täitemenetluse seadustik § 50'1)

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.