J. 16.03.2022 12:34 (3 kuud tagasi)

Avaliku enampakkumise kuulutus avaldatakse vähemalt 10 päeva enne enampakkumist Ametlikes Teadaannetes ja avalikus arvutivõrgus ning teavitatakse samaaegselt ka võlgnikku ja võlausaldajat. Teiste isikute eraldi teavitamiskohustust ei ole. Enampakkumise akti koostab täitur peale enampakkumist selle tulemuse kohta. Aktile kirjutavad alla täitur ja manukad, kes ise enampakkumisest osa võtta, st pakkumisi teha, ei tohi. Uue omaniku allkiri võib aktil olla seega vaid akti vastuvõtmise kohta. Kindlasti ei saa allkirja kuupäev olla varasem akti kuupäevast. Võib-olla oli see siiski 14.03, lihtsalt lohakalt kirjutatud? Enampakkumise saab täitemenetluse seaduse § 223 lõikes 1 toodud juhtudel kohtus vaidlustada 30 päeva jooksul alates enampakkumise kättetoimetamisest. Seda saab teha ainult kas võlgnik või võlausaldaja, mitte kõrvaline isik.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.