J. 18.03.2022 17:02 (3 kuud tagasi)

Üürileandja ei saa tagatisrahast „hammustada“ suvalisi tükke vaid võib sellega rahuldada ainult enda nõudeid üürniku vastu. See tähendab, et kõigepealt tuleb esitada nõue, anda selle tasumiseks mõistlik tähtaeg ja alles siis tasaarvestada tagatisrahaga. Kui lepinguga ei ole trahve ega viiviseid ette nähtud, siis on üürileandjal õigus nõuda ainult viivist võlaõigusseadusega kehtestatud suuruses, mis hetkel on 8% aastas ehk 0,022% päevas. Kui te viiviste kohta mingit nõuet saanud ei ole ja olete üürivõla tasunud, siis sellega ongi tagatisraha taastatud. VÕS § 316 alusel võib üürileandja lepingu erakorraliselt üles öelda, kui üürnik on üüri või kõrvalkulude olulise osa (1 kuu summa ulatuses) tasumisega viivitanud kahel järjestikusel kuul üle on võlgu üle kahe kuu üüri või kõrvalkulude eest. Kui tänaseks võlg tasutud, siis on lepingu erakorralise ülesütlemise alus ära langenud.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.