J. 18.03.2022 16:18 (3 kuud tagasi)

Asjaõigusseaduse § 156 lõige 1 kehtestab. et "omanikul, kelle kinnisasjale puudub vajalik juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt või kinnisasja eraldi seisvalt osalt, on õigus nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja. Juurdepääsu asukoht, kasutamise tähtaeg ja tasu määratakse kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, määrab juurdepääsu ja selle kasutamise tasu kohus. Juurdepääsu määramisel tuleb arvestada koormatava kinnisasja omaniku huve." Ei ole märgitud, et juurdepääs peab olema tingimata mingi kindla kattega tee. Seega võib see olla ka sissetallatud või -sõidetud rada.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.