J. 27.03.2022 10:22 (3 kuud tagasi)

Kinnisasja kaasomandi lõpetamise kokkulepe sõlmitakse notariaalselt. Sellele eelnevaid toiminguid (maamõõtmistööd, KOVi nõusolek ja kinnitus selle kohta, et kinnisasja on üldse võimalik jagada reaalosadeks, jne) peaksite saama teostada ka ilma teise poole nõusoleku ja allkirjata. Need toimingud ei ole kummalegi poolele siduvad ega millekski kohustavad, st enne notariaalse kokkuleppe sõlmimist ei tehta e-registrites mingeid muudatusi. Kui teine pool ettepanekuga ei nõustu või sellele ei reageeri, siis võib pöörduda kohtusse kaasomandi lõpetamise nõudega. Kohtukulude kandmise osas ennustusi teha ei oska, kuid riigikohtu praktika kohaselt jäetakse need üldjuhul kummagi poole enda kanda. Muude kaasomandi lõpetamisega seonduvate kulude jagamise osas tuleb samuti saavutada kokkulepe või jagada need kohtu abil.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.