Toivo 27.01.2023 15:41 (2 kuud tagasi)

Tallinna Halduskohus avaldab halduskohtumenetluse seadustiku § 72 lg 4 ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lg-te 1 ja 3 alusel, et andis 0x.07.2018 määrusega haldusasjas nr x-18-xxxxxx loa Maksu- ja Tolliametile taotleda Eesti Vabariigi kasuks kohtuliku hüpoteegi seadmist Xxxx Xxxxx panga- ja hoiukontodele kogusummas xxx eurot.

lisa kommentaar

Aadressi avalikult ei näidata. Täida juhul, kui soovid teavitusi uutest kommentaaridest antud teema piires.

 
 ______  _____        ___  
 /_____// | ___||  ____   / _ \\ 
 `____ `  | ||__  |  \\  | / \ || 
 /___//  | ||__  | [] ||  | \_/ || 
 `__ `   |_____|| | __//  \___// 
 /_//   `-----`  |_|`-`   `---`  
 `-`         `-`        

Kirjuta siia ülaltoodud tähed.