PPP 26.06.2023 10:41 (3 kuud tagasi)

TsMS § 372 lg 1 kohaselt lahendab kohus hagiavalduse menetlusse võtmise või sellest keeldumise või tähtaja määramise puuduste kõrvaldamiseks määrusega mõistliku aja jooksul. Mõistlik aeg ei ole seaduses defineeritud, kuid õiguskirjanduses on peetud mõistlikuks ühe- kuni kahekuulist menetlusse võtmise otsustamise aega.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.