uibu 27.07.2023 18:37 (2 kuud tagasi)

lihtsalt mõtlemiseks. Riigikohus on teinud selgeks (RKTKo 16.05.2018, 2-16-8344/41, p 11), et ehkki üldjuhul on korterelamu ühiseks kasutamiseks vajalikud seadmed tervikliku ühiskommunikatsioonina korteriomanike kaasomandis, saab korteriomaniku reaalosas oleva elektrisüsteemiga olla tegemist juhul, kui elektrijuhtmed on vajalikud üksnes ühe korteriomaniku elektritarbimiseks ning need on eemaldatavad, ilma et kaasomandit või teiste korteriomanike õigusi kahjustataks." Kui õhksoojuspump paikneb reaalosas, vajalikud ainult selle korteri puhul ja kehtib sama reegel mis elektrijuhtmetel - väidan, et - ei pea luba küsima mitte kelleltki.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.