J. 9.08.2023 06:34 (1 kuu tagasi)

Nii ongi, et ühest seisukohta suitsetamise keelamise kohta rõdudel või korterites ei ole. Ühed juristid ütlevad, et seda võib teha üldkoosoleku otsusega, teised aga, et vaja on korte-riomanike kokkulepet. Kohtusse sel teemal veel mindud ei ole ja riigikohtu lahend seetõttu puudub. Seni võib iga ühistu suitsetamise keelata moel, mis nende jaoks toimib. Mõnes ühis-tus ollakse võib-olla rahul ka juhatuse kehtestatud reeglitega. Mina olen asjaõigusseaduse § 72 lõikele 1 toetudes seisukohal, et on vaja vähemalt korteriomanike häälteenamust. Tea-dupäralt saab üldkoosoleku otsuse vastu võtta ka vähema häälearvuga ja minu hinnangul ei ole see õige, et ühiselureegleid saab kehtestada vähemus enamuse üle.

lisa kommentaar

Aadressi avalikult ei näidata. Täida juhul, kui soovid teavitusi uutest kommentaaridest antud teema piires.

 
 _  _   _____  _  _   ___  
| | | || | ___|| | || | ||  / _ \\ 
| |/\| || | ||__  | || | || | / \ || 
| /\ || | ||__  | \\_/ || | \_/ || 
|_// \_|| |_____|| \____//  \___// 
`-`  `-` `-----`  `---`   `---`  
                    

Kirjuta siia ülaltoodud tähed.