Vaidlus autoremondi firmaga + inkasso nõue

heli 6.12.2017 08:48 (9 kuud tagasi)

Sündmuse kirjeldus: jaan 2015 - sõiduki hooldus koos kütusefiltri vahetusega jms. Pool arvest sai ära tasutud, aga pool jäi tasumata rahalistel põhjustel. Jäi ka kokkulepe remondifirmaga, et maksan hiljem. Aprillis 2015 - jäin sõidukiga teele ja põhjuseks generaatori rihma purunemine. Sõiduk viidi lähimasse sõiduki esindusse. Esinduse hinnagul oli generaatori rihma purunemise põhjus - küttefiltri kaane tihend lohakalt paigaldatud - mis tõttu immitses tihendi vahelt kütust generaatori rihmale ja sellest jäid vaid niidid alles. Mitte mingit kütuselõhna salongis kordagi tunda ei olnud. Kuna selleks ajaks oli siiski pool arvest tasumata, siis oli ka mitu kirjavahetust nii sõiduki esinduse, kui ka remondifirmaga, kes hoolduse jaanuaris tegi, ning põhjendasin ka remondifirmale, miks ma teist poolt arvest tasuda ei soovi. Minu kirjalikule põhjendusele ei tulnud mitte ühtegi pretensiooni ega vastuväidet, mistõttu jäigi arusaam, et remondifirma nõustus minu põhjendustega. (põhjendus sisaldas esinduse hinnangut + kulude väljavõtet esinduse poolsest arvest, mis kulusid uue kütusefiltri vahetuseks + uue generaatoririhma paigaldamiseks) Kogu lugu esinduses läks maksma ligi 600 eurot, millest üle 100 oli uue kütusefiltri paigaldusega seotud kulud + uus generaatori rihm jms. Nüüd on ootamatult jõudnud teema inkassoni. Kusjuures mulle ei ole mitte kordagi tulnud mitte ühtegi teatist, võlgnevuse kohta, omati on email ja telefon remondifirmale teada olnud. sh ei ole ka remondifirma kordagi teavitanud, et mitte tasumisel edastab nõude inkassole. Vähe sellest, vaatamata sellele, et arve oli pooles ulatuses tasutud ja tasumata jääv summa oli 50 eurot, on tänaseks inkassole esitanud nõue, nagu ma ei oleks arvest mitte sentigi tasunud ja inkasso poolt nõutav summa on üle 180 euro. Esinduse poolt on e-mailile laekunud nende hinnang, miks nii juhtus ehk sai esindusele saadetud ka hoolduse arve, kust oli ka näha, mis tööd teostatud olid. Kuidas toimida ? Tänan konstruktiivse nõuande eest.

Reelika 6.12.2017 17:58 (9 kuud tagasi)

Mis neil enam nõuda..Sa peaks ise pigem neilt nõudma. VÕS § 642 lg - Tarbijatöövõtu puhul vastutab töövõtja töö lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul, alates töö üleandmisest tarbijale. Tarbijatöövõtu puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul töö tarbijale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas töö üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus töö või puuduse olemusega. § 644 lg 1 - Tarbijatöövõtu puhul peab tarbija teatama töö lepingutingimustele mittevastavusest töövõtjale kahe kuu jooksul.

heli 6.12.2017 19:32 (9 kuud tagasi)

Tänan Reelika. Seda sama on mulle täna juba vähemalt kahel korral öeldud, et ma peaksi se hoopis nõude esitama, mis siis, et sellest on üle 2,5 aasta möödas. Homme saadab mulle hinnangu ka sõiduki esindus. Tänan, kui saate mulle kirjutada katre72@gmail.com aadressil

A 7.12.2017 07:35 (9 kuud tagasi)

Oluline on siin see, kas töö lepingutingimustele mittevastavusest teavitamine toimus mittevastavusest teadasaamisest arvates kahe kuu jooksul. Kui jah, siis on kõik korras. Samas kui teavitus oli isiegi hilisem, sätestab CÕS § 644 lg 3, et Kui tellija ei teata töövõtjale töö lepingutingimustele mittevastavusest õigeaegselt või ei kirjelda oma majandus- või kutsetegevuses sõlmitud lepingu puhul töö lepingutingimustele mittevastavust piisavalt täpselt, ei või tellija töö lepingutingimustele mittevastavusele tugineda. Kui teatamata jätmine on mõistlikult vabandatav, võib tellija siiski lepingutingimustele mittevastavusele tuginedes alandada makstavat tasu või nõuda, et töövõtja hüvitaks tekitatud kahju, välja arvatud saamata jäänud tulu.

A 7.12.2017 07:36 (9 kuud tagasi)

Vabandust, VÕS

heli 7.12.2017 07:41 (9 kuud tagasi)

Fakt mittevastavuse kohta tuli välja aprilli alguses ehk 4 kuud hiljem. Selle kohta on olemas väga selge hinnang sõiduki esinduse poolt, kus on väga selgelt kirjutatud, et põhjus oli lohakalt paigaldatud kütusefiltri tihendis, millest immitses küttet läbi. Ise ma ei osanud selle peale tullagi, et viga võib olla remonditöökoja halvas töös, aga sellise vastuse andis sõiduki esindus, Täiendava põhjaliku vastuse saan sõiduki esinduselt selle nädala jooksul. Kuid tänan tagasiside eest. Pigem olen hakkanud mitmete soovituste toel kaaluma esitama vastunõuet. Tõendusmaterjali on piisavalt. Tänan, kui on keegi, kes oskab selles protsessis abiks olla. Tasu osas saame kindlasti kokkuleppele. Tänud veelkord. -e-mail on ülal pool olemas.

heli 7.12.2017 07:42 (9 kuud tagasi)

Ehk siis teadasaamisel sai töökoda teavitatud koheselt järgmisel päeval.

heli 7.12.2017 09:02 (9 kuud tagasi)

KAs ja millisest etapist tuleb mängi aegumine, kui selline ? Ehk siis kui kaua on minul aega esitada remondifirma vastu kahjunõue ?

A 7.12.2017 11:20 (9 kuud tagasi)

Kuna tegemist tehingust tuleneva nõudega, siis kolm aastat nõude sissenõutavaks muutumise ajast ehk põhimõtteliselt sellest ajast, mil seda hiljem ebakvaliteetseks osutunud remonti tehti.

heli 7.12.2017 14:10 (9 kuud tagasi)

Kuna hooldus ise oli jaanuaris 2015, siis aegub see jaanuaris 2018 - kui õigesti aru saan ? Kas saama aegumisnõue on ka vastupidiselt ? Ehk remondifirma nõue kliendi vastu aegub samuti jaanuaris 2018, või ????

Ree 7.12.2017 23:57 (9 kuud tagasi)

Loeb see, mil asi sissenõutavaks muutus. Remondifirma osutas teenust jaanuaris, sellest hetkest tekkis kohustus tasuda. Seega aegub jaanuaris 2018. Teie võimalik nõue nende vastu tekkis hetkest, kui saite teada, et teostatud autoremont ei vasta tingimustele, seega nõudeõigus tekkis alates 2015 aprill, aeguma peaks aprill 2018.

A 8.12.2017 09:36 (9 kuud tagasi)

Leingurikkumisest tekkinud kahjunõude aegumistähtaeg võib siiski kulgema hakata juba alates kahju tekkimisest, mitte aga sellest hetkest, kui kahjust teada saadi. http://fortlegal.ee/lepingu-rikkumisest-tuleneva-kahjunoude-aegumistahtaeg-voib-hakata-kulgema-juba-enne-kui-volausaldaja-saab-kahjust-teada/ Seega võib kahjunõue aeguda juba jaanuaris 2018. Remondi eest esitatud tasunõude aegumine algas aga alles 01.01.2016 ning see ei aegu enne 01.01.2019 (TsÜS § 147 lg 3). Siin võiks kaaluda tasaarvelduse avalduse esitamist remonti teostanud firmale, millega tasaarvestada enda kahjunõue nende tasunõudega, VÕS § 197 jj.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.