Kaasomand ja kasutuskord

Andre 13.03.2018 10:27 (6 kuud tagasi)

Tere On kaasomandis maja ja sõlmitud notariaalne kasutuskorra leping kus ilusti joonistel piiritletud pinnad mis kellegi omandisse kuuluvad. Nüüd kui minu kui ühe omaniku soov on oma osast üks osa edasi müüa uuele inimesele, kas sellisel juhul on vaja kasutuskorra lepingut hakata ümber muutma kõikide korterite omanikega majas või ma saan selle lahendatud ostjaga omavahel kuna ma ju müün oma osast osa?

A 13.03.2018 11:03 (6 kuud tagasi)

võid müüa aga teisel kaasomanikul on õigus see osa ostjalt endale osta sama hinnaga mis sina müüsid

A 13.03.2018 11:27 (6 kuud tagasi)

Kui maja on kaasomandis, siis ei kuulu selle ükski osa eraldivõetuna mingi ühe kaasomaniku omandisse, vaid kõigile kaasomanikele kuulub üksnes vastav mõtteline osa majast. Notariaalse kasutuskorraga lepitakse üksnes kokku, kes kaasomanikest mingit reaalosa kasutab. Seda kasutuskorraga kokkulepitud reaalosa ei saa kaasomanik mitte kellelegi müüa, kuna see ei ole tema omandis. Müüa saab kaasomanik üksnes endale kuuluvat mõttelist osa. Küll aga saab oma kasutuskorrast tuleneva kasutusõiguse lepinguga üle anda teisele isikule, kuid selleks on vajalik kasutuskorra muutmine.

Andre 13.03.2018 13:36 (6 kuud tagasi)

Okei müüa saab kaasomanik üksnes endale kuuluvat mõttelist osa, sellega on selge. Aga sellest mõttelisest osast sooviks müüa ühe osa mitte kõik. Kas selleks on vaja teha uus kasutuskord või saab sellest endale kuuluvast osast ruutmeetrite järgi arvutades tekitada ühe uue mõttelise osa juurde?

A 13.03.2018 14:50 (6 kuud tagasi)

Mõttelist osa on võimalik müüa üksnes tervikuna ning selle omakorda osadeks jagamine ei ole võimalik. Selleks, et seda saaks teha, tuleks siis üldse kaasomand lõpetada ja asi reaalosadeks ära jagada (AÕS § 76,77)

J. 14.03.2018 19:23 (6 kuud tagasi)

§ 73. Kaasomandi mõttelise osa käsutamine (1) Kaasomanik võib temale kuuluva mõttelise osa ühises asjas võõrandada, pärandada, pantida või seda muul viisil käsutada. (2) Kinnisasja mõttelise osa müümisel isikule, kes ei ole kaasomanik ega seaduse järgi eesõigustatud, on teistel kaasomanikel müüdava mõttelise osa ostu eesõigus.

Andre 13.03.2018 15:54 (6 kuud tagasi)

Njah tervikuna on võimalik müüa. See tähendab siis seda, et kui mul on majas kolm korterit kasutuskorra järgi ja kinnisturaamatusse kantud siis pean need kõik korraga maha müüma või?

A 13.03.2018 16:14 (6 kuud tagasi)

Aga kuidas Sul need soetatud on? Mis Su kinnistusraamatu kanded näitavad? Kas soetatud on kolm korteriomandit või üksnes mõtteline osa majast. Kui viimane, siis tuleks maja esmalt korteriomanditeks jagada ning seejärel saaksid iga korteri eraldi müüa.

myha 13.03.2018 17:03 (6 kuud tagasi)

Kui tegemist on kortermajaga, kus korteromandeid pole seatud ja kõigil kaasomanikel on kinnistusraamatus märgitud ainult osa, siis ilmselt on olemas ka notariaalne kasutuskord. Loomulikult võib sel juhul eraldi "kortereid" müüa. Lihtsalt mainid et müüd mõttelist osa, millist ja mis sinna alla kuuluvad, ning teistel kaasomanikel on eelisostuõigus. Mul mitu üürikat asubki sellises majas.

A 14.03.2018 06:55 (6 kuud tagasi)

Ja mismoodi Sa seda müümist ette kujutad, juhul kui kõigi nende kolme korteri kohta on kinnistusraamatus avatud ainult üks registriosa mõttelise osana majast? Kõik kinnisvaratehingud peavad olema notariaalsed ning kui on soov neid kortereid eraldi müüa, siis tulebki esmalt need korteriomandid luua, mis saab toimuda kaasomanike vahel sõlmitud eriomandi loomise kokkuleppega või kinnisasja omaniku jagamisavaldusega, vt korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 2 jj. https://www.riigiteataja.ee/akt/109052017015

myha 14.03.2018 14:11 (6 kuud tagasi)

sa oled nii tark ja oskad lugeda ilmselt, aga mina olen sellises seisus nii ostnud kui ka müünud kortereid - ilusti notaris. Ma tõesti ei oska öelda, kuidas notar nii loll oli. Korteromandeid pole seatud, on olemas notariaalne kasutuskord, inimestel on mitmeid kortereid seal majas, ühistut pole, kuna pole korteromandeid, eraldi on müüdud...

A 14.03.2018 17:06 (6 kuud tagasi)

Kui kaasomandi mõtteline osa hõlmab mitut korterit, siis kuidas on see müük toimunud, kas siis on see mõtteline osa omakorda jagatud mitmeks mõtteliseks osaks või on äkki müüdud üksnes korterite kasutusõigust?

Andre 15.03.2018 06:35 (6 kuud tagasi)

A sa kirjutad nii: Mõttelist osa on võimalik müüa üksnes tervikuna ning selle omakorda osadeks jagamine ei ole võimalik. Nüüd sa küsid kas siis on see mõtteline osa omakorda jagatud mitmeks mõtteliseks osaks. Kuidas seda mõista?

A 15.03.2018 11:48 (6 kuud tagasi)

Kuna myha väidab, et ta on sellises seisus nii ostnud kui ka müünud kortereid ning inimestel on mitmeid kortereid ja neid on müüdud eraldi (kuigi minu teadmisel ei ole kaasomandi mõttelise osa uuteks mõttelisteks osadeks võimalik, vaid saab üksnes reaalosadeks ehk korteriomanditeks jagada), siis küsisingi myha-lt, et kuidas tema puhul need müügilepingud olid vormistatud.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.